25/07/2024 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Môn thất tịch cảm hoài
白門七夕感懷

Tác giả: Lý Lưu Phương - 李流芳

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 17:12

 

Nguyên tác

舊日維舟處,
懸情獨柳條。
秋風又京國,
客思正江潮。
長路有時到,
歡期難再邀。
徘徊望牛女,
愁絕向中宵。

Phiên âm

Cựu nhật duy chu xứ,
Huyền tình độc liễu điều.
Thu phong hựu kinh quốc,
Khách tứ chính giang trào.
Trường lộ hữu thì đáo,
Hoan kỳ nan tái yêu.
Bồi hồi vọng Ngưu Nữ,
Sầu tuyệt hướng trung tiêu.

Dịch nghĩa

Nơi buộc thuyền ngày trước
Nhớ nhất là cành liễu
Gió thu thổi lại lên kinh đô
Lòng khách cảm xúc rạt rào như nước triều trên sông
Đường dài đi có lúc đến
Dịp vui khó tìm lại được
Bâng khuâng nhìn sao Ngưu Nữ
Nửa đêm buồn khôn nguôi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nơi buộc thuyền ngày trước
Mỗi nhành liễu mến sao
Ngọn triều tứ khách động
Kinh quốc gió thu cao
Đường ngái có khi tới
Dịp vui dễ gặp nào
Bâng khuâng Ngưu Nữ ngắm
Buồn nửa đêm nao nao
Bạch Môn là một tên cổ của thành phố Nam Kinh, Giang Tô ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Lưu Phương » Bạch Môn thất tịch cảm hoài