05/07/2022 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký viễn
寄遠

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/02/2014 18:31

 

Nguyên tác

前山極遠碧雲合,
清夜一聲白雪微。
欲寄相思千里月,
溪邊殘照雨霏霏。

Phiên âm

Tiền sơn cực viễn bích vân hợp,
Thanh dạ nhất thanh bạch tuyết vi.
Dục ký tương tư thiên lý nguyệt,
Khê biên tàn chiếu vũ phi phi.

Dịch nghĩa

Mây biếc hợp trước dãy núi thật xa,
Trong đêm thanh vắng nghe tiếng tuyết rơi nhè nhẹ.
Muốn gửi tương tư cho vầng trăng cao vạn dặm kia,
Tới người đang ở nơi có mưa lất phất bên bờ suối.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước núi xa hợp quần mây biếc
Trong đêm thanh tiếng tuyết rơi êm
Tương tư ngàn dặm nỗi niềm
Nhờ trăng bên suối chở chuyên quê nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Ký viễn