27/07/2021 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Kim Lăng phủ tướng trung đường dạ yến
陪金陵府相中堂夜宴

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 09:25

 

Nguyên tác

滿耳笙歌滿眼花,
滿樓珠翠勝吳娃。
因知海上神仙窟,
只似人間富貴家。
繡戶夜攢紅燭市,
舞衣晴曳碧天霞。
卻愁宴罷青鵝散,
揚子江頭月半斜。

Phiên âm

Mãn nhĩ sinh ca mãn nhãn hoa,
Mãn lâu châu thuý thắng Ngô oa[1].
Nhân tri hải thượng thần tiên quật,
Chỉ tự nhân gian phú quý gia.
Tú hộ dạ toàn hồng chúc thị,
Vũ y tình duệ bích thiên hà.
Khước sầu yến bãi thanh nga tán,
Dương Tử[2] giang đầu nguyệt bán tà.

Dịch nghĩa

Đầy tai nghe đàn hát, mãn mắt coi hoa,
Gái đẹp đeo châu báu đầy lầu.
Được biết cung điện của thần tiên ngoài biển,
Cũng chỉ như trang trại giàu sang ở cõi người.
Đèn đuốc trong tiệc nhiều như gom lại của một phố thị,
Màu sắc quần áo vũ công rực rỡ như ráng trời biếc.
Buồn bã khi tiệc tan gái đẹp ra về,
Nơi đầu sông Dương Tử trăng phai một nửa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạc đầy tai, coi hoa mãn mắt
Gái đẹp đeo ngọc đắt đầy lầu
Thần tiên ngoài biển cao lâu
Chỉ như trang trại sang giàu thế gian
Đèn đuốc sáng tựa hàng phố thị
Áo vũ công rực rỡ ráng trời
Tiệc tan buồn gái tản rồi
Đầu sông Dương Tử trăng phai nửa vành
Kim Lăng tức Nhuận Châu đời Đường, nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Phủ tướng tức Chu Bảo, quan trấn thủ Kim Lăng.

[1] Người đất Ngô gọi oa là gái đẹp.
[2] Tên gọi khác của sông Trường Giang trong địa phận Kim Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Bồi Kim Lăng phủ tướng trung đường dạ yến