23/05/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 23
23

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 19/02/2011 23:15

 

Nguyên tác

I came nearest to you, though I did not know it, when I came to hurt you.
I owned you at last as my master when I fought against you to be defeated.
I merely made my debt to you burdensome when I robbed you in secret.
I struggled in my pride against your current only to feel all your force in my breast.
Rebelliously I put out the light in my house and your sky surprised me with its stars.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Tôi đã đến gần người nhất, mặc dù tôi đã không biết điều đó khi tôi đến làm tổn thương người.
Cuối cùng tôi đã có người như chủ nhân của tôi khi tôi chiến đấu chống lại và người chiến thắng.
Tôi chỉ đơn thuần tạo ra món nợ của tôi để người thấy nặng nề khi tôi cướp đoạt người trong bí mật.
Tôi đã gắng sức trong niềm kiêu hãnh của mình chống lại dòng nước của người chỉ để cảm nhận được tất cả sức mạnh của người trong lồng ngực tôi.
Một cách phản kháng tôi dập tắt ánh sáng trong ngôi nhà của tôi và bầu trời của người đã ngạc nhiên về tôi bằng những ngôi sao của nó.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 23