30/10/2020 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lấy chồng làm lẽ khổ thay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:38

 

Lấy chồng làm lẽ khổ thay,
Ði cấy, đi cày chị chẳng kể công.
Ðến tối chị giữ lấy chồng,
Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài.
Đêm đêm gọi những bớ hai[1],
Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo.
Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo,
Cho nên tôi phải đâm bèo, thái khoai.
Nguồn:
1. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao - tập II, Sống Mới xuất bản, Hoa Kỳ, 1997
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Dị bản: “Canh tư chị gọi: Bớ Hai”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lấy chồng làm lẽ khổ thay