14/08/2022 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư tất

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Thanh An vào 25/05/2007 09:21

 

Bài hai mươi ba là bài thư tất
Sách Bạch Vân kết luận dạy rằng:
Muôn việc khởi tự cái Tâm,
Nếu lòng buông thả, lỗi lầm đến ngay.

Học điều hay tỏ bài chân lý
Bảo tồn Chân-Thiện-Mỹ sáng trong
Thánh nhân trợ giúp bao dung,
Tiến–lui, còn-mất mới mong tinh tường.

Không để mất kỷ cương chính đạo,
Lời thánh hiền dạy bảo thiêng liêng:
Hiếu-Trung-Cần-Kiệm-Chính-Liêm
Xa gần kính trọng, dưới trên thuận hòa.
Sự kính nhường coi là cái gốc,
Lấy học hành tri thức nâng lên.
Chân thành học hỏi thường xuyên,
Muốn tu cái đức phải nghiêm với mình.

Những điều giáo huấn anh minh,
Thành tâm bái phục, ân tình chẳng quên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Thư tất