21/05/2024 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp hoa

Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2006 15:13

 

Hoa quỳnh, sao nở giữa đêm ?
Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng ?
Chung quanh đêm tôi giăng màn,
Là khi ong mật bướm vàng nghỉ ngơi.
Trời làm khắc nghiệp chi trời ?
Để ai khôn đến trả lời cho nhau.
Xót hoa thầm nở đêm sầu,
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn!
Đem theo cả cái hồng nhan,
Không nghe ai chạnh thở than nỗi mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Lưu » Kiếp hoa