15/04/2021 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất chợt hoa

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2012 15:25

 

Vườn ai lốm đốm hoa vàng
Chiều se se lạnh
chiều mang mang buồn
Tôi nôn nao hay bồn chồn?
Trống chiêng mùa hội dập dồn lời vang
Mải mê gió núi trăng ngàn
Cành mai trước ngõ đã vàng hoa chưa?
Còn em chân đất đường xưa
Rượu trăm năm với đò đưa phương nào
Nụ tầm xuân tím bên rào
Đã xa nhung nhớ còn hư hao gầy
Thầm thì gió lá rung cây
Gọi tên ai bước trật trầy tình ơi!
Hương xuân lan một góc trời
Người xa xôi thế gọi mời được sao
Vàng tay men khói xuân nào
Vàng hoe con mắt mai, đào vườn ai...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Bất chợt hoa