29/10/2020 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệch

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2020 20:27

 

Em ở nơi lệch giờ
Anh ở nơi lệch phút
Hai ta trong cõi thực
Mà sao cứ ngu ngơ

Em đi tìm vần thơ
Anh mải theo con chữ
Từng giờ từng phút lỡ
Em lệch phía không anh
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Lệch