16/08/2022 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng Vi nhị minh phủ tục xứ mịch miên trúc
從韋二明府續處覓錦竹

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 22:55

 

Nguyên tác

華軒藹藹他年到,
綿竹亭亭出縣高。
江上舍前無此物,
幸分蒼翠拂波濤。

Phiên âm

Hoa hiên ái ái tha niên đáo,
Miên trúc đình đình xuất huyện cao.
Giang thượng xá tiền vô thử vật,
Hạnh phân thương thuý phất ba đào.

Dịch nghĩa

Năm trước đến thấy hàng hiên đẹp tươi tốt,
Trúc vằn nơi huyện dong dỏng cao trong khuôn viên huyện.
Nhà ở trước sông của tôi không có loại này,
Nếu có thì xin chia cái vẻ xanh rờn phất phơ với sóng sông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hàng hiên tươi tốt năm trước tới,
Trúc gấm dong dỏng bên huyện cao.
Trước nhà trên sông loại này thiếu,
May chia xanh ngắt với ba đào.
(Năm 760)

Miên trúc là loại cỏ trông giống trúc, nhưng có vằn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tòng Vi nhị minh phủ tục xứ mịch miên trúc