27/05/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhờ ai lên đến cung mây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:54

 

Nhờ ai lên đến cung mây,
Hỏi ông Nguyệt Lão nào dây tơ hồng.
Nào dây xe bắc xe đông,
Nào dây xe vợ xe chồng ở đâu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhờ ai lên đến cung mây