25/09/2020 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Mục thị ngự xuất U Châu
寄穆侍御出幽州

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2014 09:55

 

Nguyên tác

一從恩譴度潚湘,
塞北江南萬里長。
莫道薊門書信少,
雁飛猶得到衡陽。

Phiên âm

Nhất tòng ân khiển độ Tiêu Tương[1],
Tái bắc Giang Nam vạn lý trường.
Mạc đạo Kế Môn[2] thư tín thiểu,
Nhạn phi do đắc đáo Hành Dương.

Dịch nghĩa

Tuân theo ơn vua khiển trách, đi tới Tiêu Tương,
Từ ải bắc tới vùng Giang nam là cả vạn dặm đường.
Đừng có nói thư từ Kế Môn đến ít,
Nhạn vẫn còn bay tới Hành Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thọ ơn vua Tiêu Tương thẳng tới
Từ bắc phương cả vạn dặm đường
Kế Môn thư tín vẫn thường
Nhạn còn bay tới Hành Dương đều đều
U Châu nay gồm hai huyện Trực Lệ và Phụng Thiên của tỉnh Hà Bắc và toàn tỉnh Liêu Ninh, nói chung là miền đất phía tây bắc Trung Quốc, giáp ranh với Mông Cổ.

[1] Chỗ sông Tiêu nhập vào sông Tương để chảy vào hồ Động Đình, nay là trấn Tiêu Tương thuộc huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.
[2] Tên cửa ải quan trọng ở phía bắc Trung Quốc đời Đường, nơi tác giả làm bài này, nay thuộc huyện Kế, tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Ký Mục thị ngự xuất U Châu