29/11/2021 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại lân tẩu
代鄰叟

Tác giả: Đậu Củng - 竇鞏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2014 21:16

 

Nguyên tác

年來七十罷耕桑,
就暖支羸強下床。
滿眼兒孫身外事,
閑梳白髮對殘陽。

Phiên âm

Niên lai thất thập bãi canh tang,
Tựu noãn chi nuy cưỡng há sàng.
Mãn nhãn nhi tôn thân ngoại sự,
Nhàn sơ bạch phát đối tàn dương.

Dịch nghĩa

Tới tuổi bảy mươi nghỉ làm ngoài ruộng nương.
Ngẫm thân thể nay gày yếu, miễn cưỡng nằm giường.
Trước mắt đầy con cháu, nhưng không trông nom ai cả,
Ngồi nhàn chải tóc bạc trước nắng chiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi đã bảy mươi, nghỉ ruộng nương
Ngẫm thân gày yếu gượng nằm giường
Cháu con trước mắt, thân ngoài cuộc
Chiều xuống an nhàn chải tóc sương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Củng » Đại lân tẩu