19/01/2021 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi tứ thủ kỳ 2
楊柳枝四首其二

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 13:53

 

Nguyên tác

高出軍營遠映橋,
曾逢兵火一時燒。
風流性在終難改,
依舊春來萬萬條。

Phiên âm

Cao xuất quân doanh viễn ánh kiều,
Tằng phùng binh hoả nhất thì thiêu.
Phong lưu tính tại chung nan cải,
Y cựu xuân lai vạn vạn điều.

Dịch nghĩa

Liễu cao hơn trại lính, sáng bóng nơi cây cầu xa xa,
Từng bị lửa chiến chinh thiêu rụi.
Nhưng tính vốn phong lưu đến chết cũng khó mà thay đổi,
Nên khi xuân tới, hàng vạn vạn cành lại tốt như xưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cao hơn trại, cầu xa ánh tốt
Lửa chiến chinh thiêu đốt một phen
Phong lưu vốn tính cổ truyền
Xuân về lại vẫn cành liền sum suê

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Dương liễu chi tứ thủ kỳ 2