01/06/2024 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lư Câu kiều tiểu yết

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 04:32

 

Phiên âm

Củng Cực lâu yên dữ thụ tề,
Hành nhân tuế mộ thượng thê thê.
Khước lân phục lịch thuỳ gia mã,
Hướng vãn đương phong bất trụ tê.

Dịch nghĩa

Khói lầu Củng Cực vân vương cây,
Năm sắp hết, lữ khách còn lang thang trên đất khách.
Lại thương ngựa nhà ai năm trong chuồng,
Trước gió chiều hôm cứ hý mãi không thôi.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Khói lầu Củng Cực quấn chòm cây,
Lữ khách, năm tàn, vẫn ở đây.
Thương ngựa nhà ai bên máng cỏ,
Hý hoài trong tiếng gió chiều bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Lư Câu kiều tiểu yết