28/07/2021 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Thạch hoài Thanh Liên
太石懷青蓮

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi PH@ vào 11/04/2017 22:55

 

Nguyên tác

碧水青山壹枼船,
乾坤寄敖思飄然。
飮殘江國千波月,
吟動星河五夜天。
走馬塵抛金殿客,
騎鯨旅醉碧宮仙。
高峰頂仰山亭古,
日暮江雲鎖翠煙。

Phiên âm

Bích thuỷ thanh sơn nhất diệp thuyền,
Càn khôn ký ngạo tứ phiêu nhiên.
Ẩm tàn giang quốc thiên ba nguyệt,
Ngâm động tinh hà ngũ dạ thiên.
Tẩu mã trần phao kim điện khách,
Kỵ kình lữ tuý bích cung tiên.
Cao phong đính ngưỡng sơn đình cổ,
Nhật mộ giang vân toả thuý yên.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nước biếc non xanh một lá thuyền
Đất trời tình gửi cõi siêu nhiên
Uống vơi trăng nước sông ngàn sóng
Ngâm động sao trời suốt một đêm
Phi ngựa bụi tung “kim điện khách”
Cưỡi kình, tuý luý “bích cung tiên”
Non cao ngước đỉnh nơi đình cổ
Chiều xuống sông mây khói ảo huyền.
Ghềnh Thái Thạch trên khúc sông Trường Giang, nơi Lý Bạch một đêm ngồi ở mũi thuyền uống rượi ngắm trăng, lúc say thấy trăng in đáy nước đã nhảy xuống bắt trăng rồi nằm mãi cùng trăng dưới đó. Nơi đây người ta xây một cái đình, người sau gọi là Tróc Nguyệt đài (đài bắt trăng). Lại có truyền thuyết khác là lúc nhảy xuống sông, thần tiên đến đón ông và ông cưỡi cá kình thăng thiên. Thanh Liên cư sĩ là tên hiệu của Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Thái Thạch hoài Thanh Liên