02/03/2021 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 06
正冊題詠之六

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:12

 

Nguyên tác

子系中山狼,
得志便猖狂;
金閨花柳質,
一載赴黃粱。

Phiên âm

Tử hệ Trung sơn lang,
Đắc chí tiện xương cuồng;
Kim khuê hoa liễu chất,
Nhất tái phó hoàng lương.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Rõ ràng giống sói Trung Sơn,
Gặp khi đắc ý ngông cuồng lắm thay.
Làm cho hoa liễu thân này,
Hoàng lương giấc mộng mới đầy một năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 06