30/01/2023 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thợ may

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:48

 

Dõi về Hoàng Đế chước toan tìm,
Nghề nghiệp trong tay đỡ vận chìm.
Chắp nối âm dương vài sợi chỉ,
Mở mang trời đất một đàng kim.
Nhờ ơn cả nước che sương gió,
Giúp sức nhà vương đủ áo xiêm.
Một thuở ra tay người đặng ấm,
Trăm năm đẹp mắt kẻ quan chiêm.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Thợ may