28/06/2022 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi lòng mong mỏi
만나려는 심사

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 01:07

 

Nguyên tác

저녁해는 지고서 어스름의 길,
저 먼 산(山)엔 어두워 잃어진 구름,
만나려는 심사는 웬 셈일까요,
그 사람이야 올 길 바이없는데,
발길은 누 마중을 가잔 말이냐.
하늘엔 달 오르며 우는 기러기.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Mặt trời lặn, con đường mờ mờ tối
Mây khuất dần sau rặng núi mờ xa
Lòng mong mỏi gặp ai, mong đến thế
Dẫu người ta sẽ không đến đâu mà
Ngóng ai đây chân bước đi, bước lại
Đêm trăng, buông một tiếng ngỗng trời xa
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Nỗi lòng mong mỏi