22/01/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Lư từ
三閭祠

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 08:14

 

Nguyên tác

平遠江山極目回,
古祠漠漠背城開。
莫嫌舉世無知己,
未有庸人不忌才。
放逐肯消亡國恨?
歲時猶動楚人哀!
湘蘭沅芷年年綠,
想見吟魂自往來。

Phiên âm

Bình viễn giang sơn cực mục hồi,
Cổ từ mạc mạc bối thành khai.
Mạc hiềm cử thế vô tri kỷ,
Vị hữu dung nhân bất kỵ tài.
Phóng trục khẳng tiêu vong quốc hận?
Tuế thì do động Sở nhân ai!
Tương lan Nguyên chỉ[1] niên niên lục,
Tưởng kiến ngâm hồn[2] tự vãng lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mắt nhìn một dãi non sông,
Miếu xưa mờ mịt sau thành hoang vu.
Đừng cho tri kỷ không người,
Dụng nhân nào kể những ai kỵ tài.
Đày nhưng hận nước chưa tiêu?
Quanh năm người Sở vẫn nhiều cảm thương.
Hoa thơm cỏ biếc Nguyên Tương,
Chắc ông hồn mãi vấn vương nơi nầy.
Tam Lư tức Tam Lư đại phu, một chức tước của triều đình nước Sở chuyên coi về việc cúng tế liên quan đến 3 dòng họ tôn thất nước Sở gồm họ Khuất 屈氏, họ Cảnh 景氏, họ Chiêu 昭氏. Khuất Nguyên 屈原 đảm nhận chức quan đó nên được gọi là Tam Lư đại phu. Tam Lư từ là miếu thờ Khuất Nguyên (khoảng 343 - khoảng 278 trCN), cận thần của Sở Hoài Vương, thường bàn việc nước và được vua nghe. Khuất Nguyên khuyên nên liên kết với Tề để chống lại Tần, được kết quả là Tần không dám dòm ngó đến đất Sở. Đời kế là Sở Khoảnh Tương Vương bị kế dụ dỗ nhường đất, muốn giao thiệp với Tần, Khuất Nguyên hết lời can ngăn, vua Sở không nghe, gian thần dèm pha nên bị tước quan chức và đày xuống vùng Tam Tương.

[1] Hoa lan sông Tương, cỏ chỉ sông Nguyên, ý nói cây cỏ vùng Tương Nguyên, nơi Khuất Nguyên bị đày tới luôn luôn tươi tốt.
[2] Chỉ hồn Khuất Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Tam Lư từ