29/06/2022 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu cho ta bài tập
Задала любовь

Tác giả: Josip Utkin - Иосиф Уткин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 16/08/2018 20:53

 

Nguyên tác

Задала любовь задачу
Нам с тобою вместе жить,
Да не вышло нам удачи
Дело трудное решить.

Кто ошибся: ты ли, я ли,
У кого белей виски,—
Не скажу. Но простояли
Восемь лет мы у доски.

Разошлись... И слезы в горле.
Нет, не слезы — это кровь!
Мы, как дети, просто стерли
Нерешенную любовь...

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tình yêu cho ta bài tập:
Hai ta phải sống một nhà.
Hoá ra ta chẳng gặp may
Phải giải bài ra thật khó.

Hai ta, ai là có lỗi,
Tóc ai bạc trắng thái dương, -
Biết nói gì hơn. Nhưng ta
Đứng suốt tám năm bên bảng.

Chia tay... Nghẹn đầy nước mắt
Không, đây không phải nước mắt, mà là máu hai ta!
Đôi ta giống hai học sinh
Chịu không tìm ra đáp số
Xoá đại bài tập tình yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Josip Utkin » Tình yêu cho ta bài tập