09/07/2020 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sùng Nhượng trạch yến tác
崇讓宅讌作

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/10/2016 17:32

 

Nguyên tác

露如微雨下前池,
風過迴塘萬竹悲。
浮世本來多聚散,
紅蕖何事亦離披。
悠揚歸夢惟燈見,
護落生涯獨酒知。
豈到白頭長只爾,
嵩陽松雪有心期。

Phiên âm

Lộ như vi vũ há tiền trì,
Phong quá hồi đường vạn trúc bi.
Phù thế bản lai đa tụ tán,
Hồng cừ hà sự diệc ly pha.
Du dương quy mộng duy đăng kiến,
Hộ lạc sinh nhai độc tửu tri.
Khởi đáo bạch đầu trường chỉ nhĩ,
Tung dương tùng tuyết hữu tâm kỳ.

Dịch nghĩa

Móc rơi như mưa phùn xuống ao đằng trước,
Gió thổi đường đê cong làm hàng trúc đau thương.
Ở cõi đời nổi trôi này, từ xưa đã có nhiều tụ hợp ly tán,
Sen hồng vì sao cũng tả tơi xơ xác?
Mộng về êm đềm chỉ có đèn thấy,
Làm ăn thất bại chỉ có rượu hay biết.
Chẳng lẽ tới bạc đầu rồi mà cứ mãi như thế này sao?
Thông và tuyết ở phía nam núi Tung đang chờ đợi ta.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương rơi nhẹ xuống ao đằng trước
Gió đê lay hàng trúc bi thương
Ở đời ly hơp lẽ thường
Sen hồng sao lại như đương hao gầy
Mộng êm đềm chỉ cây đèn thấy
Việc làm ăn phải quấy rượu hay
Bạc đầu đâu mãi thế này
Núi Tung thông tuyết hiện nay đang chờ.
Tung sơn là ngọn ở giữa trong quần thể năm ngọn của Ngũ Nhạc.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Sùng Nhượng trạch yến tác