10/08/2022 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư hoài
書懷

Tác giả: Ngô Thế Lân - 吳世鄰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 18/03/2019 12:16

 

Nguyên tác

舊事如川長逝海,
新懷似月欲淩虛。
天意若非憐惜我,
肯教容易臥茅廬。

Phiên âm

Cựu sự như xuyên trường thệ hải,
Tân hoài tự nguyệt dục lăng hư.
Thiên ý nhược phi liên tích ngã,
Khẳng giao dung dị ngoạ mao lư.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Chuyện cũ sông dài đổ biển xanh
Tâm như trăng sáng vút mây lành
Trời cao ví phỏng không thương xót
Há dễ nằm yên dưới mái tranh?
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thế Lân » Thư hoài