28/03/2023 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thơ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 09:24

 

Nhà thơ là ông già nghìn tuổi
Ở trong đứa trẻ mới ra đời
Trí khôn mà giống niềm thơ dại
Như mắt tinh đời hoá khoé môi
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhà thơ