27/01/2022 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái lỡ thì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 15:00

 

Em là con gái lỡ thì,
Thầy mẹ thách cưới làm chi vẽ vời.
Giàu thì ba quả phù trang[1],
Khó thì hũ rượu cho làng uống chơi.
Còn như của vụn của rời,
Đàn bà con trẻ ăn chơi trong nhà.
Rượu thì chín cảnh[2] khiêng ra,
Trâu thì chín chục, lợn hoà một trăm.
Cưới em một vạn đôi trằm,
Mười chín tấm lĩnh, ba trăm quan tiền.
Vàng mười chín nén tinh nguyên,
Cùng là bạc bảy sắp liền cho cao.
Cưới em vải vóc lụa đào,
Quần the áo lĩnh xếp vào năm rương[3].
Khảo dị:
Em là con gái lỡ thì,
Thầy mẹ nỏ gả để làm chi trong nhà?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Quả đựng đồ trang điểm của cô dâu. Có nơi chép “quả phù tang”.
[2] Một loại chum nhỏ, có nơi gọi là chĩnh.
[3] Khảo dị: “chồng cao lấy màu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái lỡ thì