21/07/2024 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ướp xác

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:49

 

Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh
Nguyện đúc thành thơ ướp xác mình
Bút tích ngân vang hồi uổng tử
Thi đàn lắng vọng khúc dư sinh
Oan đâu dễ xóa màu thanh bạch
Khổ vẫn không mờ chất khiết tinh
Biết có còn ai thương xót cảnh
Hoa tàn bởi nỗi dáng hoa xinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Ướp xác