02/12/2022 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vuốt nuột hổ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/12/2008 00:05

 

Vuốt nuột hổ
Đổ bánh bèo
Xáo xác vạc kêu
Nồi đồng vung méo
Cái kéo thợ may
Cái cày làm ruộng
Cái thuổng đắp bờ
Cái lờ thả cá
Cái ná bắn chim
Cái kim may áo
Cái giáo đi săn
Cái khăn bịt trốc[1]
Cái nốc[2] đi buôn
Cái khuôn đúc bánh
Cái chén múc chè
Cái ve múc rượu
Nguồn: Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2004
[1] Cái đầu.
[2] Cái thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vuốt nuột hổ