16/07/2024 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Neo hồn bến một

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/05/2021 06:51

 

Lác đác chân trời sao ngủ muộn,
đường xa bụi vướng lá trăng rơi.
Cả đời phiêu dạt không nương chốn,
một kiếp hồn neo bến một người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Neo hồn bến một