05/12/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Ngại kỳ 1
奉寄李十五祕書文嶷其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:35

 

Nguyên tác

避暑雲安縣,
秋風早下來。
暫留魚復浦,
同過楚王臺。
猿鳥千崖窄,
江湖萬里開。
竹枝歌未好,
畫舸且遲回。

Phiên âm

Tị thử Vân An huyện,
Thu phong tảo há lai.
Tạm lưu Ngư phúc phố,
Đồng quá Sở vương đài.
Viên điểu thiên nhai trách,
Giang hồ vạn lý khai.
Trúc chi ca[1] vị hảo,
Hoạ khả thả trì hồi.

Dịch nghĩa

Đang tránh nóng ở huyện Vân An,
Gió thu lại sớm thổi tới.
Tạm dừng nơi bến Ngư Phúc,
Rồi cùng qua đài Sở vương.
Vượn với chim chen chúc trong ngàn lối chật,
Sông ngòi mở rộng ra hàng ngàn dặm.
Điệu "Trúc chi" chưa thấm tháp,
Thì thuyền vẽ hình hãy cứ nhẩn nha mà về.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tránh nóng huyện Vân An,
Gió thu sao xuống sớm.
Đài Sở vương cùng qua,
Bãi Ngư Phúc dừng tạm.
Chim vượn chen ngàn ven,
Sông hồ toả vạn dặm.
Điệu "Trúc chi" chưa mùi,
Thuyền hoa hãy về chậm.
(Năm 766)

[1] Khúc điệu dân ca gốc vùng Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng ký Lý thập ngũ bí thư Văn Ngại kỳ 1