10/06/2023 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc thoại (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 09:10

 

Đúng hẹn năm năm, sinh các con
Gái hai trai một được vuông tròn
Bốn bận dời quê ngoài ý định
Bảy lần xây tổ phải cam lòng
Trọn nghề đi dạy nhiều trò giỏi
Nửa nghiệp đam mê ảnh đẹp hơn
Phận cha không đạt mong con đạt
Để có danh gì với nước non.
Hà Nội 8/2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đọc thoại (II)