26/05/2022 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Tây Am Tôn tiên sinh tiền Hàn lâm điển tịch Lại khoa cấp sự
哭西庵孫先生前翰林典籍吏科給事

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 22:58

 

Nguyên tác

嶺南佳氣屬英髦,
霽月光風品格高。
籍籍才名臺閣器,
斑斑文彩鳳凰毛。
青年登第心何壯,
白首從戎氣尚豪。
垂老天涯零落盡,
空餘遺恨滿江皋。

Phiên âm

Lĩnh Nam giai khí thuộc anh mao,
Tễ nguyệt quang phong phẩm cách cao.
Tịch tịch tài danh đài các khí,
Ban ban văn thái phụng hoàng mao.
Thanh niên đăng đệ tâm hà tráng,
Bạch thủ tòng nhung khí thượng hào.
Thuỳ lão thiên nhai linh lạc tận,
Không dư di hận mãn giang cao.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Lĩnh Nam người hiền nơi vọng tộc,
Phẩm cách trong như trăng sáng gió lành.
Tài danh lớn thuộc phong lưu đài các,
Sức văn chương tô điểm phụng hoàng sinh.
Tâm chí hùng đỗ cao khi tuổi trẻ,
Ý khí hăng đầu bạc vẫn theo binh.
Thương tuổi già nơi góc trời lưu lạc,
Bờ sông hoang để hận nấm mồ xanh.
Tôn Tây Am tức Tôn Phần 孙蕡 (1337-1393), nhà chính trị, văn hoá, quan chức lớn triều Minh, tự Trọng Diễn 仲衍, hiệu Tây Am tiên sinh 西庵先生, người Thuận Đức 順德, Quảng Đông, đỗ tiến sĩ năm Hồng Vũ thứ 3 (1370), nhập triều làm Lại khoa cấp sự 吏科給事 thuộc Hàn lâm điển tịch 翰林典籍, Bình nguyên chủ bạ 平原主簿, sau đổi ra phủ Tô Châu làm Kinh lịch 蘇州經歷. Năm Hồng Vũ thứ 22 (1387), bị tội trích đi Liêu Đông. Gặp nhau trong tù, tác giả Lê Trinh trọng tài trọng đức trọng tuổi, xin làm học trò của Tôn Phần. Tôn Phần bị vu cáo tham dự âm mưu làm phản, giết bỏ xác trần, Lê Trinh xin đem chôn ở bờ sông gần chân núi, thành nấm mồ hoang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khốc Tây Am Tôn tiên sinh tiền Hàn lâm điển tịch Lại khoa cấp sự