26/10/2021 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 5
塞下曲其五

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2007 19:31

 

Nguyên tác

陰磧茫茫塞草肥,
桔槔烽上暮雲飛。
交河北望天連海,
蘇武曾將氣節歸。

Phiên âm

Âm thích mang mang tái thảo phì,
Kết cao phong thượng mộ vân phi.
Giao hà bắc vọng thiên liên hải,
Tô Vũ tằng tương khí tiết quy.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đất thảo nguyên mênh mông cỏ béo
Ngọn hoả phong gọi réo mây chiều
Sông Giao, trời biển tịch liêu
Tiết cao Tô Vũ quy triều thơm danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Tái hạ khúc kỳ 5