29/05/2023 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc mộng
菊夢

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 17:58

 

Nguyên tác

籬畔秋酣一覺清,
和雲伴月不分明。
登仙非慕莊生蝶,
憶舊還尋陶令盟。
睡去依依隨雁斷,
驚回故故惱蛩鳴。
醒時幽怨同誰訴:
衰草寒煙無限情!

Phiên âm

Ly bạn thu hàm nhất giác thanh,
Hoà vân bạn nguyệt bất phân minh.
Đăng tiên phi mộ Trang sinh điệp,
Ức cựu hoàn tầm Đào lệnh minh.
Thuỵ khứ y y tuỳ nhạn đoạn,
Kinh hồi cố cố não cung minh.
Tỉnh thì u oán đồng thuỳ tố:
Suy thảo hàn yên vô hạn tình!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bên rào say giấc tiết thu trong,
Trăng đấy hay mây hãy đợi cùng.
Hoa bướm tiên nào màng Tất lại,
Nặng thề bạn những nhớ Đào công.
Mơ màng theo nhạn đàn xao xác,
Sửng sốt thương sâu tiếng não nùng,
Tỉnh giấc, nỗi niềm ai đã tỏ?
Cỏ khô khói lạnh ngổn ngang lòng!
瀟湘妃子 - Tiêu Tương phi tử (Đại Ngọc)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Cúc mộng