19/07/2024 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạo lý chung

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2023 22:45

 

Nhóm người làm nước,
Nước thịnh bởi người.
Dù gái dù trai,
Gánh chung việc nước.
Song le con gái,
Lại cần thiết hơn.
Bởi mẹ “quốc dân”,
Là phần con gái.
Mẹ hiền con thánh,
Mẹ dữ con ngây,
Mẹ là ai đây?
Chị em ta đó.
Mấy lời gắn bó,
Khuyên các chị em.
Làm mẹ “quốc dân”,
Sao cho xứng đáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đạo lý chung