08/08/2020 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Duyên nợ phù sinh

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 08:17

 

Mưỡu:
Trời Nam biển Á bao la
Nực cười vơ vẩn là ta với mình
Ham chi duyên nợ phù sinh
Nghìn thu luống để vương tình nước non

Hát nói:
Nợ duyên, duyên nợ
Kiếp phù sinh xoay trở biết bao xong
Chiếc thuyền con chất nặng gánh tang bồng
Đâu đã biết nước đời trong với đục
Tự thị hành tàng quan thế cục
Nhãn tương mộng huyền tống kim sinh[1]
Gẫm nghìn xưa, ai anh hùng, ai chí sĩ, ai cao khiết, ai tài tình
Trong khổ hải lênh đênh ai cũng thế
Thôi thế sự vui buồn chi sá kể
Nước non này tri kỷ dễ làm thinh?
Sa chân xuống cõi phù sinh
Một duyên, hai nợ, ba tình, ai ơi
Yêu nhau xin nhớ lấy lời
[1] Tự bảo lấy chuyện “Hành tàng” để xem thời cuộc, nỡ nào đem kiếp sống này phó cho giấc mộng hão huyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh