27/10/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúng tôi nhớ những chuyến đi
Вспомним походы

Tác giả: Aleksey Fatianov - Алексей Фатьянов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2018 20:49

 

Nguyên tác

Студёные ветры на море Балтийском,
На море Балтийском туман.
Возьми-ка, товарищ, наш верный, наш близкий,
Наш самый хороший баян.

Мы вспомним походы, ненастные дни…
Ты видишь, товарищ, вдали
Родного города огни,
Огни родной земли.

Война отгремела… За нашей кормою
Лишь ветер попутный шумит.
Над лёгкой волною, могучей волною
Матросская слава гремит.

Мы вспомним походы, ненастные дни…
Ты видишь, товарищ, вдали
Родного города огни,
Огни родной земли.

Нелёгкое дело матросская служба,
Устали нас милые ждать,
Но только об этом и думать ненужно
Конечно, нас выйдут встречать.

Мы вспомним походы, ненастные дни…
Ты видишь, товарищ, вдали
Родного города огни,
Огни родной земли.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trên mặt biển Bantic mù sương
Gió không ngớt thổi từng hồi lạnh buốt
Anh bạn ơi, cầm lấy phong cầm
Người bạn của chúng ta, trung thành, thân thiết

Chúng tôi nhớ những chuyến đi, những ngày u ám
Đồng chí ơi, bạn có thấy từ xa
Thành phố quê hương chập chờn ánh lửa
Ánh lửa từ miền đất của chúng ta

Chiến tranh đã qua đi. Sau con tàu rẽ sóng
Chỉ có gió reo như đùa nghịch không thôi
Trên đợt sóng nhẹ nhàng hay dữ dội
Vang lời ca người thuỷ thủ chúng tôi

Chúng tôi nhớ những chuyến đi, những ngày u ám
Đồng chí ơi, bạn có thấy từ xa
Thành phố quê hương chập chờn ánh lửa
Ánh lửa từ miền đất của chúng ta

Chẳng nhẹ nhàng gì đâu, cuộc đời thuỷ thủ
Người thương yêu mỏi mệt chờ mong
Chỉ có điều đừng nghĩ về việc đó
Dĩ nhiên là họ ngày tháng đợi trông

Chúng tôi nhớ chuyến đi, những ngày u ám
Đồng chí ơi, bạn có thấy từ xa
Thành phố quê hương chập chờn ánh lửa
Ánh lửa từ miền đất của chúng ta
1945
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Fatianov » Chúng tôi nhớ những chuyến đi