03/07/2022 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khao khát

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 25/11/2010 02:08

 

Tiếng sương chầm chậm xốn xang
Mà nghe trời đất ngổn ngang giăng mờ
Bao ngày lòng đã mong chờ
Chợt hoa đào nở bất ngờ môi em...
22-01-2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Khao khát