06/10/2022 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần Tết ở quê người

Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:48

 

Tết nhất ai ơi đã cận ngày
Tay không rồi mới tính sao đây?
Hết tiền vẫn biết rằng vì rượu
Giận chí nên thường cứ phải say!
Bác mẹ mong chờ đành lỗi tớ
Vợ con no đói mặc lòng bây!
Gì gì cũng đợi xuân sang đã,
Vân hội xoay vần lại sẽ hay!
Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đề » Gần Tết ở quê người