09/08/2022 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẩn quẩn

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:42

 

Chẳng lợi thì danh phải thế thôi
Nêu chi chí khí ở trên đời
Ta xoay ngược ý dò tâm hắn
Tự vuốt xuôi lòng thoả chữ tôi
Nắm bắt rồi buông vun tạo vận
Ôm cầm lại thả dựng nên thời
Mười năm chửa thoát còn vương vấn
Lẩn quẩn trong vòng mấy cuộc chơi
22/08/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Lẩn quẩn