05/12/2021 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đưa đò

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 12/01/2010 22:56

 

Chú lái kia ơi, biết chú rồi,
Qua sông rồi lại đấm ngay bòi!
Chèo ghe vừa khỏi dòng sông ngược,
Đấm cọc ngay vào ngấn nước xuôi.
Mới biết lên bờ đà vỗ đít,
Nào khi giữa khúc đã co vòi[1].
Chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ?
Sang nữa hay là một chuyến thôi?
Có bản chép tiêu đề là Qua sông phụ sóng.

Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương, tác phẩm, thân thế và văn tài, Nguyễn Văn Hanh, Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 1968
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Có bản chép là “phải so vòi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đưa đò