26/10/2021 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở về tỉnh Thanh Hoá

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:01

 

Hồi nhỏ ra đi năm sáu tuổi
Bây giờ trở lại tuổi mười lăm
Hàm Rồng bến cũ nhìn không khác
Cẩm Hạt thành xưa ngó cũng nhằm
Theo mẹ nắng mưa thân thủi thủi
Nghĩ mình gió bụi bước xăm xăm
Rày đây mai đó nơi chưa định
Quen thuộc là ai kẻ viếng thăm
Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 110, ngày 26-11-1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Trở về tỉnh Thanh Hoá