19/10/2021 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người tuần đêm đến Paris
Bei des Nachtwächters Ankunft zu Paris

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2012 19:58

 

Nguyên tác

„Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen,
Du kommst so verstört einhergerannt!
Wie geht es daheim den lieben Meinen,
Ist schon befreit das Vaterland?“

Vortrefflich geht es, der stille Seegen,
Er wuchert im sittlich gehüteten Haus,
Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen,
Entwickelt sich Deutschland von innen heraus.

Nicht oberflächlich wie Frankreich blüht es,
Wo Freiheit das äußere Leben bewegt;
Nur in der Tiefe des Gemüthes
Ein deutscher Mann die Freiheit trägt.

Der Dom zu Cöllen wird vollendet,
Den Hohenzollern verdanken wir das;
Habsburg hat auch dazu gespendet,
Ein Wittelsbach schickt Fensterglas.

Die Constitution, die Freiheitsgesetze,
Sie sind uns versprochen, wir haben das Wort,
Und Königsworte, das sind Schätze,
Wie tief im Rhein der Niblungshort.

Der freie Rhein, der Brutus der Flüsse,
Er wird uns nimmermehr geraubt!
Die Holländer binden ihm die Füße,
Die Schwyzer halten fest sein Haupt.

Auch eine Flotte will Gott uns bescheeren,
Die patriotische Ueberkraft
Wird rüstig rudern auf deutschen Galeeren;
Die Festungsstrafe wird abgeschafft.

Es blüht der Lenz, es platzen die Schooten,
Wir athmen frei in der freien Natur!
Und wird uns der ganze Verlag verboten,
So schwindet am Ende von selbst die Censur.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Người tuần đêm có bộ dò dài, bộ dò tiến bộ
Cớ làm sao hớt hải đến chi đây?
Những người thân bên nhà đều mạnh khoẻ?
Tổ quốc đà giải phóng từ nay?

- Thật tuyệt vời. Phước Chúa an lành
Đang rưới nhuần quê hương tuần lễ điển
Và vững, êm, theo đường lối hoà bình
Nước Đức cả trong ngoài đang phát triển

Không phải thứ phồn vinh giả tạo Pháp kia đâu
Tự do mới chạm đến lớp vỏ ngoài cuộc sống
Nước Đức mình chỉ mang lấy tự do
Từ trong chốn tâm hồn sâu thẳm

Ngôi nhà thờ Cöllen đã hoàn thành xây dựng
Cũng là nhờ dòng họ Hohenzollern
Habsburg cũng có phần đóng góp
Kính pha lê thì Wittelsbach gửi lên

Một hiến pháp, những luật lệ tự do đã hứa
Đây lời vua hứa hẹn với mình
Lời của vua cũng là tài sản
Như tài sản Niblungshort chìm dưới đáy sông Rhein

Sông Rhein tự do, Brutus của những dòng sông
Mãi mãi không còn ai cướp được
Người Hà Lan đang cột lấy hai chân
Người Thuỵ Sĩ cái đầu đang giữ chặt

Chúa muốn ban cho ta hạm đội
Tấm nhiệt tình yêu nước tràn đầy
Sẽ vui vẻ chèo trên đoàn tàu nước Đức
Tội phạt giam cấm cố bỏ từ đây

Xuân nở hoa, đỗ nổ giòn lách tách
Ta sẽ thở tự do trong khung cảnh tự do
Đã cấm hẳn quyền in báo, sách
Thi còn đâu kiểm duyệt nữa mà lo
Nguồn: Tho H.Hainơ, NXB Văn học, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Người tuần đêm đến Paris