22/01/2021 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Của em

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 07/03/2012 21:46

 

Thong dong em hỏi han rằng
Tình yêu chất chứa thường hằng ra sao
Đáp rằng: cho dẫu thế nào
Tình yêu cũng thể mưa rào một cơn
Giữa ngày hạn hán chon von
Nướng thiêu tâm tưởng máu còn ước mơ
Thể thân thịt đợi máu chờ
Cái gì đáp ứng cuộc chờ đợi kia
Gần gũi nọ, xa xuôi kia
Thập thành thân thiết đêm khuya ấy là
Nhu mỳ khu vực mở ra
Toàn nhiên vô tận ấy là của em
Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Của em