27/01/2022 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên nhật yết Diên Quang tự Nguyệt Đàm thượng nhân
元日謁延光寺月潭上人

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 09:08

 

Nguyên tác

東風著意到琪林,
路入曹溪不遠尋。
幾處雨花平講席,
一潭寒月印禪心。
道無南北人猶古,
詩涉風騷趣更深。
麈尾十年勞夢想,
辨香何幸得如今。

Phiên âm

Đông phong trước ý đáo Kỳ Lâm,
Lộ nhập Tào Khê[1] bất viễn tầm.
Kỷ xứ vũ hoa bình giảng tịch,
Nhất đàm hàm nguyệt ấn thuyền tâm.
Đạo vô nam bắc nhân do cổ[2],
Thi thiệp Phong, Tao thú cánh thâm.
Chủ vĩ thập niên lao mộng tưởng,
Biện hương hà hạnh đắc như câm.

Dịch nghĩa

Gió xuân hữu ý tới Kỳ Lâm,
Lối vào Tào Khê không phải tìm xa nữa.
Mấy chỗ mưa hoa rơi đều trên chiếu giảng,
Một đầm trăng lạnh in tấm lòng thiền.
Đạo không chia nam bắc, người vẫn như thời cổ,
Thơ đạt tới mức Phong, Tao càng lắm thú vị.
Giảng đạo mười năm, ước mộng nhọc nhằn,
May sao được dâng một nén hương như hôm nay.

Bản dịch của Hoàng Lê

Gió xuân đưa tới kỳ Lâm,
Tào Khê đây lối, phải tìm chi xa.
Mấy nơi chiếu giảng mưa hoa,
Một đầm trăng lạnh, in qua lòng thiền.
Đạo chung nam bắc rọi truyền.
Phong, Tao chuẩn mực, khơi niềm thú sâu.
Mười năm mộng tưởng lẽ mầu,
May sao được dịp, nay hầu dâng hương.
Chùa Diên Quang ở đâu, Nguyệt Đàm thượng nhân là ai đều chưa rõ.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Thiền cảnh nổi tiếng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Lục tổ Huệ Năng lập đạo tràng lớn và truyền pháp ở đây, sau tiếp tục phát sinh thành 5 thiền phái.
[2] Câu của Lục tổ Huệ Năng trả lời Ngũ tổ Hoằng Nhẫn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Nguyên nhật yết Diên Quang tự Nguyệt Đàm thượng nhân