09/08/2022 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lục Hồng Tiệm sơn nhân thái trà hồi
送陸鴻漸山人採茶回

Tác giả: Hoàng Phủ Tăng - 皇甫曾

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 09:29

 

Nguyên tác

千峰待逋客,
香茗復叢生。
採摘知深處,
煙霞羨獨行。
幽期山寺遠,
野飯石泉清。
寂寂燃燈夜,
相思一磬聲。

Phiên âm

Thiên phong đãi bô khách,
Hương minh phục tùng sinh.
Thái trích tri thâm xứ,
Yên hà tiện độc hành.
U kỳ sơn tự viễn,
Dã phạn thạch tuyền thanh.
Tịch tịch nhiên đăng dạ,
Tương tư nhất khánh thanh.

Bản dịch của (Không rõ)

Núi cao chờ khách lạ
Trà xuân non nảy chồi
Hái lá và thăm thú
Mây mù một mình thôi
Chùa núi xa thăm thẳm
Cơm vắt nước suối xuôi
Tịch mịch đèn khuya thắp
Nhớ tiếng chuông xa vời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Tăng » Tống Lục Hồng Tiệm sơn nhân thái trà hồi