29/09/2022 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân - Nghi Châu kiến mai tác
虞美人-宜州見梅作

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 31/01/2008 02:33

 

Nguyên tác

天涯也有江南信,
梅破知春近。
夜闌風細得香遲,
不道曉來開遍向南枝。

玉台弄粉花應妒,
飄到眉心住。
平生個裡願懷深,
去國十年老盡少年心。

Phiên âm

Thiên nhai dã hữu Giang Nam tín,
Mai phá tri xuân cận.
Dạ lan phong tế đắc hương trì,
Bất đạo hiểu lai khai biến hướng nam chi.

Ngọc đài lộng phấn hoa ưng đố,
Phiêu đáo my tâm trú.
Bình sinh cá lý nguyện hoài thâm,
Khứ quốc thập niên lão tận thiếu niên tâm.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Xa thẳm Giang Nam tin vẫn có,
Gần xuân, mai hé nở.
Đêm khuya, gió nhẹ, chậm hương bay,
Sáng dậy, ngờ đâu, cành phía nam nở đầy.

Đài gương thoa phấn hoa ghen mấy,
Bay lên mây bám lấy.
Bình sinh, trước cảnh, chén đầy vơi,
Xa nước mười năm, già hẳn chí trai rồi.
Bài từ này làm năm Sùng Ninh thứ 3 (1104) đời Tống Huy Tông. Tác giả bị vua Tống giáng trích ra Nghi Châu (nay thuộc huyện Nghi Sơn, tỉnh Quảng Tây), đến lúc này vừa đúng 10 năm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Ngu mỹ nhân - Nghi Châu kiến mai tác