07/12/2022 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chư hữu tích biệt dạ toạ Đức Hành đường ẩm trà
諸友惜別夜坐德行堂飲茶

Tác giả: Lý Thạch - 李石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 06:29

 

Nguyên tác

一舟海角到天涯,
春信江南梅欲花。
莫道別時無酒語,
與君剪燭夜烹茶。

Phiên âm

Nhất chu hải giác đáo thiên nha,
Xuân tín Giang Nam mai dục hoa.
Mạc đạo biệt thì vô tửu ngữ,
Dữ quân tiễn chúc dạ phanh trà.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Một ghe góc biển chân trời
Hoa mai ướm nụ xuân ngời Giang Nam
Đêm thâu nến cắt trà đàm
Đừng: Không lời rượu nói hôm chia lìa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thạch » Chư hữu tích biệt dạ toạ Đức Hành đường ẩm trà