22/03/2023 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một ngày là nghĩa

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2020 08:08

 

Ngao ngán nhẽ kẻ về người ở,
Sao kẻ về người ở đôi nơi.
Cất chén quỳnh hãy tạm làm vui,
Dòng lệ chảy, vắn dài chua chát.
Nào những lúc tiếng đàn chen tiếng hát,
Nào những lúc tiếng phách lẩn tiếng sênh.
Bấy lâu nay dan díu biết bao tình,
Mà con tạo lọc lừa chi lắm thế.
Chẳng trăm năm cũng một ngày là nghĩa,
Lúc phân kỳ ai nấy ngẩn ngơ.
Để ai tháng đợi năm chờ.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Một ngày là nghĩa