12/08/2020 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 11

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:33

 

Nước nhà xưa có phụ chi ai,
Nhắn[1] với bao nhiêu kẻ cõi ngoài.
Gắng sức dời non[2] khoan nói tướng,
Trải lòng nâng vạc mới rằng trai.
Nắng sương chưa đội trời chung một,
Sông núi đừng cho[3] đất rẽ hai.
Giúp cuộc Võ, Thang[4] ra sức đánh,
Người coi để tiếng nhắc lâu dài.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “Cậy”.
[2] Có sách chép là “day non”.
[3] Có sách chép là “nào cho”.
[4] Hai đời vua trong lịch sử Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 11