14/04/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Lý Mục kiến ký
酬李穆見寄

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 05:24

 

Nguyên tác

孤舟相訪至天涯,
萬轉雲山路更賒。
欲掃柴門迎遠客,
青苔黃葉滿貧家。

Phiên âm

Cô chu tương phỏng chí thiên nhai,
Vạn chuyển vân sơn lộ cánh xa.
Dục tảo sài môn nghinh viễn khách,
Thanh đài hoàng diệp mãn bần gia.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thuyền côi thăm viếng nẻo trời xa
Mây núi quanh co chửa tới mà!
Muốn quét cửa sài nghênh tiếp khách
Cảnh nghèo, rêu...lá rụng quanh nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Thù Lý Mục kiến ký